top of page

Marisma Förlag

Marisma Förlag

Stävievägen 31

244 66 Furulund Sweden ​

 

marisma[at]marisma.se

Ägare och förläggare:

Henrik Bahari

Marisma grundades 2021 som ett allmänutgivande förlag med särskilt fokus på klassiker och klassisk spansk litteratur. Vi strävar mot att bygga upp en varierad katalog av kvalitetslitteratur från olika tider och platser, och väljer sådana böcker som vi själva tycker om att läsa. Samtidigt hyser vi en stor kärlek till boken som fysiskt objekt och försöker ge varje bok den utformning den förtjänar.

   Med vår utgivning av bland annat klassisk spansk litteratur söker vi vara ett berikande förlag, som tillgängliggör sådana verk som under en lång tid har förbisetts av svenska utgivare. Man kan säga att vi på Marisma vill vara de förbisedda klassikernas förlag.

Marisma förlag logotyp

Marisma är det spanska ordet för den plats, ofta vid mynningen till en flod, där tidvattnet bildar små öar av sand och vass som stiger och sjunker med dess puls – ett paradis för de flyttfåglar som svävar över jorden och en plats med stor artrikedom.

bottom of page