top of page

C.S. Lewis sista bok, vida betraktad som en av hans främsta, är en lärd genomgång av den medeltida världsbilden och dess inflytande över olika delar av människans tillvaro, från psykologin till vetenskapen, föreställningsförmågan och fantasin.

     Skriven under Lewis tid som professor i medeltids- och renässanslitteratur vid universitetet i Cambridge, bjuder denna bok på en klarsynt förståelse för den "mentala bild" som medeltidsmänniskan hade av universum, med dess planeter och himlasfärer, växter och mineraler, människor och älvfolk. För detta ändamål lodar han inte bara djupen av medeltidens och renässansens litteratur, utan även av antikens, vari många av fröna såddes för det som skulle bli medeltiden. Och med författare som Cicero, Platon, Macrobius, Lucanus, Aquino, Dante, Boccaccio, Albertus Magnus, Chaucer, Milton och många fler, redogör Lewis för det komplexa men harmoniska flätverk av historia, vetenskap och teologi som utgjorde det medeltida kosmos, liksom hur övergivandet av denna modell banade väg för en helt ny föreställningsvärld.

     Lewis sista bok är en nyckel till den som vill förstå den medeltida världsbilden, och en som därmed också hjälper oss att tydligare se vår egen tid. Den som är välbekant med Narnia och andra av Lewis skönlitterära verk kommer dessutom också att upptäcka många av de källor som vattnade hans romankonst.

 

-----------------------------------------------

Engelskspråkiga pressröster:

 

The Observer

"Wise, illuminating, companionable, it may well come to be seen as Lewis's best book."

 

Los Angeles Times

“Erudite and graceful, filled with anecdote and analogy, illuminating the images of the past.”

 

The Listener

“Nobody else could have imposed such form on such a mass of matter, and written a book so wide in scope. Whether we were his pupils in the classroom or no, we are all his pupil and we shall not look upon his like again.”

 

London Times Literary Supplement

“If not magnum opus, it represents Lewis the expositor at his best, and communicates the zest that he brought to the study of literature, philosophy and religion alike.”

Den förkastade bilden

199,00 krPris
  • Översättning av Henrik Bahari
    Inbunden (Trådbunden)

    216 sidor

    ISBN 978-91-986915-5-9

Frakt inrikes

📦 Standardfrakt 49 kronor 

📦 Fraktfritt vid beställningar över 1000kr.

Liknande produkter